Forza Horizon

Competitive Car List

tải game forza horizon 4

Bộ tunner của
Grandma Driving, Nalak28, No3InGame, OnlyNaps, GTz Marple
If all else fails: Don Joewon Song

Đường ướt(Spring/Autumn)

5b7c4b03598cd72a9e493765 A95EAE60F636BAF7C58604674015EC36 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
Screen Shot 2021 07 31 at 14.20.31 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Subaru Legacy RS

Subaru Legacy RS

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

(faster tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

(slow circuit tracks)

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

(faster tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

(slow circuit tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

Screen Shot 2021 07 31 at 14.28.01 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
1959 Plymouth Atomic Punk

1959 Plymouth Atomic Punk

HOR XB1 Alfa Giulia 65 TZ2 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Alfa Romeo TZ2

Chevy Nova '69 FE

Chevy Nova ’69 FE

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Chevy Nova '69 FE

Chevy Nova ’69 FE

1959 Plymouth Atomic Punk

1959 Plymouth Atomic Punk)

HOR XB1 Alfa Giulia 65 TZ2 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Alfa Romeo TZ2

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Mercedes X-Class

Mercedes X-Class

HOR XB1 Ford F 150 17 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Ford F150 Raptor ’17

Quartz Regalia Type-D

Quartz Regalia Type-D

Porsche Macan Turbo '19

Porsche Macan Turbo ’19

2016 Ariel Nomad

2016 Ariel Nomad

Nissan Titan

Nissan Titan

S1 900
2005 Ford GT

2005 Ford GT

Dodge Viper SRT10 ACR '08

Dodge Viper SRT10 ACR ’08

(Dirt tune)

1992 Bugatti EB 110

1992 Bugatti EB 110

HOR XB1 ATS GT Forza Horizon 4 - Competitive Car List

2018 ATS GT

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

#1 Toyota Baja - Welcome Pack

#1 Toyota Baja – Welcome Pack

Dodge Viper SRT10 ACR '08

Dodge Viper SRT10 ACR ’08

(Dirt tune)

2016 Ariel Nomad

2016 Ariel Nomad

#1 Toyota Baja - Welcome Pack

Mercedes X-Class

Jeep Trailcat

Jeep Trailcat

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

#2 Audi Sports Quattro

#2 Audi Sports Quattro

Screen Shot 2021 07 31 at 14.40.46 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
1998 MB AMG CLK GTR

1998 MB AMG CLK GTR

HOR XB1 Pagani Zonda 09 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Pagani Zonda Cinque Roadster

HOR XB1 Bugatti Divo Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Bugatti Divo

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Forza Horizon 4 - Competitive Car List
Ferrari 599XX Evolution

Ferrari 599XX Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Đường khô (Summer)

dcqjk3k fbd48da1 ab20 4d0d ab8d 13acb153515e Forza Horizon 4 - Competitive Car List
Screen Shot 2021 07 31 at 14.20.31 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Subaru Legacy RS

Subaru Legacy RS

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

(faster tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

(slow circuit tracks)

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

(faster tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

(slow circuit tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

Screen Shot 2021 07 31 at 14.28.01 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
1959 Plymouth Atomic Punk

1959 Plymouth Atomic Punk

HOR XB1 Alfa Giulia 65 TZ2 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Alfa Romeo TZ2

Chevy Nova '69 FE

Chevy Nova ’69 FE

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Chevy Nova '69 FE

Chevy Nova ’69 FE

1959 Plymouth Atomic Punk

1959 Plymouth Atomic Punk)

HOR XB1 Alfa Giulia 65 TZ2 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Alfa Romeo TZ2

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Mercedes X-Class

Mercedes X-Class

HOR XB1 Ford F 150 17 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Ford F150 Raptor ’17

Quartz Regalia Type-D

Quartz Regalia Type-D

Porsche Macan Turbo '19

Porsche Macan Turbo ’19

2016 Ariel Nomad

2016 Ariel Nomad

Nissan Titan

Nissan Titan

S1 900
2005 Ford GT

2005 Ford GT

1992 Bugatti EB 110

1992 Bugatti EB 110

HOR XB1 ATS GT Forza Horizon 4 - Competitive Car List

2018 ATS GT

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

#1 Toyota Baja - Welcome Pack

#1 Toyota Baja – Welcome Pack

Dodge Viper SRT10 ACR '08

Dodge Viper SRT10 ACR ’08

(Dirt tune)

2016 Ariel Nomad

2016 Ariel Nomad

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

#1 Toyota Baja - Welcome Pack

Mercedes X-Class

Jeep Trailcat

Jeep Trailcat

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

#2 Audi Sports Quattro

#2 Audi Sports Quattro

Screen Shot 2021 07 31 at 14.40.46 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
HOR XB1 Ferrari FXX K Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Ferrari FXX (only dry)

2008 Koenigsegg CCGT

2008 Koenigsegg CCGT

HOR XB1 Bugatti Divo Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Bugatti Divo

Ferrari F40 Competizione

Ferrari F40 Competizione

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Forza Horizon 4 - Competitive Car List
Ferrari 599XX Evolution

Ferrari 599XX Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Tuyết (Snow/Winter)

get image large scaled Forza Horizon 4 - Competitive Car List
Screen Shot 2021 07 31 at 14.20.31 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Subaru Legacy RS

Subaru Legacy RS

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

(faster tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

(slow circuit tracks)

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

(faster tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

(slow circuit tracks)

HOR XB1 Jeep CJ5 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Jeep CJ5 Renegade

Screen Shot 2021 07 31 at 14.28.01 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
1959 Plymouth Atomic Punk

1959 Plymouth Atomic Punk

HOR XB1 Alfa Giulia 65 TZ2 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Alfa Romeo TZ2

Chevy Nova '69 FE

Chevy Nova ’69 FE

HOR XB1 Shelby Cobra 65 Daytona Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Shelby Cobra Daytona

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

HOR XB1 Eagle Speedster Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Eagle Speedster

2016 Ariel Nomad

2016 Ariel Nomad

#1 Toyota Baja - Welcome Pack

#1 Toyota Baja – Welcome Pack

#1 Toyota Baja - Welcome Pack

#1 Toyota Baja – Welcome Pack

Jeep Trailcat

Jeep Trailcat

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

#2 Audi Sports Quattro

#2 Audi Sports Quattro

S1 900
Lotus Elise GT1

Lotus Elise GT1

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

#2 Audi Sports Quattro

#2 Audi Sports Quattro

Screen Shot 2021 07 31 at 14.40.46 Forza Horizon 4 - Competitive Car List
1998 MB AMG CLK GTR

1998 MB AMG CLK GTR

HOR XB1 Pagani Zonda 09 Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Pagani Zonda Cinque Roadster

HOR XB1 Bugatti Divo Forza Horizon 4 - Competitive Car List

Bugatti Divo

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Forza Horizon 4 - Competitive Car List
Ferrari 599XX Evolution

Ferrari 599XX Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hoonigan Ford RS200 Evolution

Tối thiểu
Thiết bị của bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu để mở sản phẩm này
HĐH Xbox One, Windows 10 phiên bản 15063.0 trở lên
Kiến trúc x64
Bàn phím Bàn phím Tích hợp
Chuột Chuột Tích hợp
DirectX API DirectX 12, Tính năng phần cứng cấp độ 11
Bộ nhớ 8 GB
Bộ nhớ Video 2 GB
Bộ xử lý Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
Đồ họa NVidia 650TI OR AMD R7 250x
Được đề xuất
Thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu này để có trải nghiệm tốt nhất
HĐH Xbox One, Windows 10 phiên bản 15063.0 trở lên
Kiến trúc x64
Bàn phím Bàn phím Tích hợp
Chuột Chuột Tích hợp
DirectX API DirectX 12, Tính năng phần cứng cấp độ 11
Bộ nhớ 12 GB
Bộ nhớ Video 4 GB
Bộ xử lý Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
Đồ họa NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470
Tham khảo/Source: DKTrue