Mod cây xăng Châu Âu – Real European Gas Station Reloaded

Real European Gas Station

Mod cây xăng châu âu
Real European Gas Stations Reloaded

Mod Cây Xăng cho ETS2

Tải Game ETS2: Lưu ý chọn phiên bản game phù hợp với mod cây xăng thì mod mới có thể hoạt động. Nếu Mod không hoạt động trên phiên bản game hiện tại của bạn thì vui lòng tìm bản mod khác tương tự phù hợp hơn với phiên bản hoặc tải các phiên bản có sẵn tại website

Real European Gas Station là bản MOD các cây xăng ở Châu Âu trở nên thực tế hơn. Mod thay đổi hình ảnh các cây xăng mặc định trong game thành các cây xăng có ngoài đời thực các thương hiệu dưới đây:

Big stations: BP, Shell, Esso
Medium stations: Orlen, Total, Q8
Small stations: AVIA, OMV, MOL
Germany rebuild: Aral*
France base + DLC: Total*
Italy base + DLC: Eni**
Scandinavia DLC: Circle K***
Baltic DLC: Gazprom Neft, Газпром нефть, Neste
Black Sea DLC: Lukoil, Rompetrol
Iberia DLC: Galp, Repsol

Tác giả: ExiaRS

Tải mod Real European Gas Station