Mod Mercedes AeroDynamics Trailer V1.41

Đây là phiên bản mod cho các bạn yêu thích dòng xe Concept của Mercesdes
Chiếc Mercedes AeroDynamics này là thứ mà bạn không thể bỏ qua để mod cho game ets2 của mình.
Tác giả: Amir Mahdavi

Mercedes AeroDynamics

Tải Game ETS2 v1.39
Tải Game ETS2 v1.40

Descriptions:

Changelog v1.2.4
Update for 1.41

A Concept Aerodynamic Trailer
Work on ETS2 1.40.x, 1.41.x

Features :
JUST in Ownable Trailer
Nice and LowPoly Model
A lot of Accessory
5 Variant (Plastic, Paint, Chrome, DarkChrome & Carbon)
Scania and Mercedes Variant
Brace Animation
Trailer Cables
Full AO (2K)
Correct Collision and Shadow
No FPS Drop
Clean Log

Link tải Mod Mercedes AeroDynamics Trailer