Phần mềm tạo ảnh Planet thu nhỏ từ ảnh Panorama

Ứng dụng hậu kỳ, làm ảnh Planet nhanh gọn trên điện thoại mình vẫn thường hay sử dụng để tạo các video, hình ảnh quả địa cầu thu nhỏ đó chính là Theta+

ảnh planet
Times Square in United States – Spherical Image – RICOH THETA

Với phần mềm này bạn có thể Import ảnh Panorama chụp từ Flycam, máy ảnh 360 vào để tạo các hiệu ứng ảnh đa dạng hoặc các video ngắn.

Link tải phần mềm Theta+

Tải cho iOS
Tải cho Android