Tự học Photoshop cơ bản 2

Tự học photoshop

Ở bài viết trước chúng ta đã biết được cách sử dụng cơ bản và làm quen với không gian của Photoshop. Tiếp tục chuỗi bài tự học Photoshop cơ bản cho người mới hôm nay chúng ta sẽ học các Resize ảnh, Crop ảnh, và nắn thẳng ảnh trong adobe Photoshop CC nhé cácXem thêm…

Hướng dẫn tạo USB cài Windows 10 mới nhất

1160 bkij Hướng dẫn tạo USB cài Windows 10 mới nhất

Trước đây cách thông thường để cài đặt Windows đó là sử dụng đĩa CD/DVD để tiến hành cài đặt máy tính. Tuy nhiên trong trường hợp không có đĩa CD để cài hoặc ổ đĩa gặp vấn đề, chúng ta có thể sử dụng cách cài đặt Windows thông qua thiết bị USB. VàXem thêm…