Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2024

Tạo thông báo Telegram khi mất điện với Terminal

Giới thiệu Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một hệ thống thông báo trên Telegram khi mất điện lưới. Chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị thông minh có kết nối internet với IP tĩnh và một script để kiểm tra kết nối với thiết bị đó. Khi mất kết nối (tức […]